Cho 33,2g hỗn hợp A gồm axit axetic và rượu etylic tác dụng vói K2CO3 thu đc 4,48 lít khí (đktc) a) viết pt b) tính khối lượng mỗi chất có trong A c)

Question

Cho 33,2g hỗn hợp A gồm axit axetic và rượu etylic tác dụng vói K2CO3 thu đc 4,48 lít khí (đktc)
a) viết pt
b) tính khối lượng mỗi chất có trong A
c) đun nóng hỗn hợp A có mặt H2SO4 . Tính khối lượng este thủ đc biết hiệu suất phản ứng đạt đc 80%

in progress 0
Mít Mít 1 year 2020-10-21T01:24:16+00:00 3 Answers 102 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T01:26:12+00:00

  Đáp án:

   Chúc bạn học tốt!!! ^^

  Giải thích các bước giải:

  Rượu etylic không tác dụng với dd K2CO3

   PTHH: 2CH3COOH+K2CO3->2CH3COOK+H2O+CO2

                      0,4                                                                0,2    mol

  Bài ra ta có

  Vco2=4,48l

  =>nCO2=4,48/22,4=0,2 mol

  b,Theo PTHH ta có:nCH3COOH=2nCO2=2*0.2=0.4 mol

  =>mCH3COOH=0.4*60=24(g)

  ->mC2H6O=33,2-24=9,2(g)

  c,PTHH (2):       CH3COOH+C2H6O—>CH3COOC2H5+H2O (đk phản ứng là H2SO4 đc+nhiệt độ )

                                                    0,2               0,2

   Ta có : nC2H6O=9,2/46=0,2 mol

  Ta có tỉ số:  0,4/1       >0,2/1

                nCH3COOH/1   > nC2H6O/1

  =>CH3COOH dư,C2H6O phản ứng hết

  Theo PTHH (2) ta có

  nCH3COOCH5=nC2H6O=0,2 mol

  =>mCH3COOC2H5(lí thuyết)=0,2*88=17,6 (g)

  =>mCH3COOC2H5 (thực tế)=17,6*80/100=14,08(g)

  0
  2020-10-21T01:26:16+00:00

  a,2CH3COOH+K2CO3H2O+CO2+2CH3COOK

  rượu etylic ko tác dụng

  b,nco2=0,2 mol

  từ phương trình -> nCH3COOH=0,2.2=0,4->m=24g

  ->m rượu etylic=33,2-24=9,2

  c,mình không biết làm

  chúc bạn học tốt

   

  0
  2020-10-21T01:26:19+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo ch3cooh + k2co3 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )