Cho 3,2g hỗn hợp CuO và Fe2O3 tác dụng hết với dd HCl 2M thu được 2 muối có tỉ lệ về số mol là 1:1 a, Tính khối lượng của CuCl2 và FeCl3 trong hỗn hợp

Question

Cho 3,2g hỗn hợp CuO và Fe2O3 tác dụng hết với dd HCl 2M thu được 2 muối có tỉ lệ về số mol là 1:1
a, Tính khối lượng của CuCl2 và FeCl3 trong hỗn hợp?
b, Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng?

in progress 0
Philomena 10 months 2021-03-24T12:39:02+00:00 2 Answers 36 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-24T12:40:53+00:00

  Đáp án:

  a) mCuCl2 = 2,7 gam và mFeCl3 = 3,25 g

  b) VHCl = 0,05M

  Giải thích các bước giải:

  PTHH: CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O (1)

  (mol)     x     ← 2x         ← x

              Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O (2)

  (mol)   0,5x       ← 3x       ← x

  Đặt nCuCl2 = nFeCl3 = x (mol) (Vì tỉ lệ 2 muối là 1:1)

  Theo PTHH (1), (2): nCuO = nCuCl2 = x (mol); nFe2O3 = 1/2 nFeCl3 = 0,5x (mol)

  → mhh = mCuO + mFe2O3 → 3,2 = 80x + 160.0,5x

  → x = 0,02 (mol)

  a)

  mCuCl2 = nCuCl2×MCuCl2 = 0,02×135 = 2,7 (g)

  mFeCl3 = nFeCl3×MFeCl3 = 0,02×162,5 = 3,25 (g)

  b) Theo 2 PTHH: ∑nHCl = 2x + 3x = 5x (mol)

  → nHCl = 5.0,02 = 0,1 (mol)

  → VHCl = n : CM = 0,1 : 2 = 0,05 (M)

  0
  2021-03-24T12:41:08+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo fe2o3+hcl các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )