Cho 2010 điểm khác nhau, ko có điểm nào thẳng hàng, cứ 2 điểm ta nối đc 1 đường thẳng. Hỏi có thể nối được bao nhiêu đường thẳng???? Giúp vs ak 60 điê

Question

Cho 2010 điểm khác nhau, ko có điểm nào thẳng hàng, cứ 2 điểm ta nối đc 1 đường thẳng. Hỏi có thể nối được bao nhiêu đường thẳng???? Giúp vs ak
60 điêm nhoa

in progress 0
Eirian 1 year 2020-10-19T00:07:54+00:00 2 Answers 88 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-19T00:09:16+00:00

  Đáp án:

  Vậy nối được `2019045` đường thẳng

  Giải thích các bước giải:

   Cứ `1` điểm ta nối được với `2009` điểm còn lại.Không tính các đường thẳng trùng nhau

  `=>` ta có ct `((n-1).n)/2=(2009.2010)/2=2019045` đường thẳng

  Vậy nối được `2019045` đường thẳng

  0
  2020-10-19T00:09:45+00:00

  Đáp án:

   2019045 đường thẳng

  Giải thích các bước giải:

  Công thức

  Tất cả đường thẳng thực là n.(n-1):2 đường thẳng(Vì 2 điểm nối được một đường thẳng)

  Vậy có 2010 điểm khác nhau ta nối được

  2010.(2010-1):2=2019045 (đường thẳng)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )