cho 200 ml dung dịch hỗn hợp agno3 0,1 M và cu(n03)2 0,5 M. thêm 2,24 gam bột fe kim loại vào dung dịch đó khuấy đều tới phản ứng hoàn toàn thu được c

Question

cho 200 ml dung dịch hỗn hợp agno3 0,1 M và cu(n03)2 0,5 M. thêm 2,24 gam bột fe kim loại vào dung dịch đó khuấy đều tới phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn a và dung dịch b a. tính số gma chất rắn a b. tính nồng độ mol của các muối trong dung dich b c. hòa tan chất rắn bằng axit HNO3 đặc thì có bao nhiêu lít khí màu nâu thoát ra

in progress 0
Thành Đạt 1 year 2020-10-23T10:28:32+00:00 2 Answers 105 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-23T10:30:25+00:00

  Đáp án:

   a) m rắn=4,08 gam

  b) CM Cu(NO3)2 dư=0,35M; CM Fe(NO3)2=0,2M

  c) V NO2=1,792 lít

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: nAgNO3=0,2.0,1=0,02 mol; nCu(NO3)2=0,5.0,2=0,1 mol; nFe=2,24/56=0,04 mol

  Fe + 2AgNO3 -> Fe(NO3)2 + 2Ag

  Vì nAgNO3=0,02 mol; nFe =0,04 -> Fe dư -> tạo ra 0,02 mol Ag và Fe phản ứng 0,01 mol -> dư 0,03 mol

  Fe + Cu(NO3)2 -> Fe(NO3)2 + Cu

  Vì Cu(NO3)2=0,1 mol; nFe =0,03 mol -> Cu(NO3)2 dư =0,07 mol ; nCu=0,03 mol

  Rắn thu được gồm Ag 0,02 mol và Cu 0,03 mol -> m rắn=4,08 gam

  Dung dịch sau phản ứng chứa Cu(NO3)2 dư 0,07 mol và Fe(NO3)2 0,04 mol (Bảo toàn Fe)

  -> CM Cu(NO3)2=0,07/0,2=0,35M; CM Fe(NO3)2=0,04/0,2=0,2M

  Hòa tan rắn bằng HNO3 đặc

  Ag + 2HNO3 -> AgNO3 + NO2 + H2O

  Cu + 4HNO3 -> Cu(NO3)2 +2NO2 + 2H2O

  -> nNO2=nAg + 2nCu=0,02+0,03.2=0,08 mol -> V NO2=0,08.22,4=1,792 lít

   

  0
  2020-10-23T10:30:37+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cho 0 2 mol fe vào dung dịch hỗn hợp chứa 0 2 mol fe(no3)3 và 0 2 mol agno3 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )