cho x/2=y/5=z/7 tính A=x-y+z/x+2y-z

Question

cho x/2=y/5=z/7
tính A=x-y+z/x+2y-z

in progress 0
Khang Minh 9 months 2020-10-29T02:25:44+00:00 1 Answers 85 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-29T02:27:11+00:00

  Đáp án:

  \[A = \dfrac{4}{5}\]

  Giải thích các bước giải:

   Đặt \(\dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{5} = \dfrac{z}{7} = a\), ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{5} = \dfrac{z}{7} = a \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 2a\\
  y = 5a\\
  z = 7a
  \end{array} \right.\\
  A = \dfrac{{x – y + z}}{{x + 2y – z}} = \dfrac{{2a – 5a + 7a}}{{2a + 2.5a – 7a}} = \dfrac{{4a}}{{5a}} = \dfrac{4}{5}
  \end{array}\)

  Vậy \(A = \dfrac{4}{5}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )