Cho 2 đường thẳng a và b biết đường thẳng c vuông góc với a và b. Hỏi đường thẳng a có song song với đường thẳng b ko. Vì sao

Question

Cho 2 đường thẳng a và b biết đường thẳng c vuông góc với a và b. Hỏi đường thẳng a có song song với đường thẳng b ko. Vì sao

in progress 0
Khang Minh 1 year 2020-10-31T16:53:46+00:00 2 Answers 128 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T16:54:51+00:00

  Bạn tham khảo!

  Đề bài : Cho 2 đường thẳng a và b biết đường thẳng c vuông góc với a và b. Hỏi đường thẳng a có song song với đường thẳng b ko. Vì sao

  $⇒$ Đường thẳng a//b vì theo đề bài  ta có :
  a⊥c; b⊥c ⇒ a//b (quan hệ từ ⊥ đến //)
  $FbBinhne2k88$

  0
  2020-10-31T16:55:35+00:00

  Vì  : c ⊥ a 

         c ⊥ b     

  Nên : a // b

  Giải thích :

  Hai đường thẳng cùng  ⊥ với một đừng thẳng khác thì hay đường thẳng ấy song song ( theo định lý SGK )
  Áp dụng và bài này :

  Có : a và b cùng ⊥ với đường thẳng c nên a // b

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )