Cho 2 điểm A,B trên đường tròn tâm O bán kính R sao cho AB không phải là đường kính. GoIj M là trung điểm của AB. Lấy điểm N bất kì trên tia OM(N/=O,M

Question

Cho 2 điểm A,B trên đường tròn tâm O bán kính R sao cho AB không phải là đường kính. GoIj M là trung điểm của AB. Lấy điểm N bất kì trên tia OM(N/=O,M/=O).CM AN=BN

0
King 10 months 2020-11-21T06:58:43+00:00 0 Answers 41 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )