Cho 2 đa thức: A = $x^{2}$ + 4xy – 5 $y^{2}$ B = 2xy – $x^{2}$ + 2$y^{2}$ + 5 Tính: B – A

Question

Cho 2 đa thức:
A = $x^{2}$ + 4xy – 5 $y^{2}$
B = 2xy – $x^{2}$ + 2$y^{2}$ + 5
Tính:
B – A

in progress 0
Yến Oanh 9 months 2021-04-27T11:49:07+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-27T11:50:10+00:00

  `B-A = (2xy – x^2 + 2y^2 +5) – (x^2 + 4xy – 5y^2)`

  `B-A= 2xy – x^2 + 2y^2 + 5 – x^2 – 4xy + 5y^2`

  `B-A = (2xy – 4xy) – (x^2 + x^2) + (2y^2 + 5y^2) + 5`

  `B-A = -2xy – 2x^2 + 7y^2+5 `

   

  0
  2021-04-27T11:51:00+00:00

  `B-A = (2xy – x^2 + 2y^2 + 5) – (x^2 + 4xy – 5y^2)`

  `B-A = 2xy – x^2 + 2y^2 + 5 – x^2 – 4xy + 5y^2`

  `B-A = (2xy – 4xy) +(- x^2-x^2) + (2y^2 + 5y^2) + 5`

  `B-A = -2xy + (-2x^2) + 7y^2 + 5`

  (Chúc bạn học tốt)

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )