Cho 11.2g Fe tác dụng với H2SO4 4.9%. Tính nồng độ % của dung dịch

Question

Cho 11.2g Fe tác dụng với H2SO4 4.9%. Tính nồng độ % của dung dịch

in progress 0
Thu Hương 1 year 2020-12-18T15:27:15+00:00 3 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-18T15:29:07+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} C\%_{FeSO_4}=7,4\%\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} PTHH:Fe+H_2SO_4\to FeSO_4+H_2↑\\ n_{Fe}=\dfrac{11,2}{56}=0,2\ mol.\\ Theo\ pt:\ n_{H_2SO_4}=n_{FeSO_4}=n_{H_2}=n_{Fe}=0,2\ mol.\\ ⇒m_{\text{dd H$_2$SO$_4$}}=\dfrac{0,2\times 98}{4,9\%}=400\ g.\\ m_{\text{dd spư}}=m_{Fe}+m_{\text{dd H$_2$SO$_4$}}-m_{H_2}\\ ⇒m_{\text{dd spư}}=11,2+400-0,2\times 2=410,8\ g.\\ ⇒C\%_{FeSO_4}=\dfrac{0,2\times 152}{410,8}\times 100\%=7,4\%\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2020-12-18T15:29:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

          nFe = 11,2 ÷ 56 =0,2 mol

  PTHH :    Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 

                  0,2 → 0,2      → 0,2        → 0,2               mol

  PT ⇒ mdd H2SO4 = (0,2 × 98) ÷ 4,9% = 400 g

  mdd spu = mFe + mdd H2SO4 – mH2

                   =  11,2  + 400 – 0,2 × 2 = 410,8 g

  C% FeSO4 = mFeSO4 ÷ mdd spu × 100% = 0,2 × 152 ÷ 410,8 × 100% ≈ 7,4 % 

              Chúc bạn học tốt

         Xin ctlhn

   

  0
  2020-12-18T15:29:22+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo giải bài tập sgk toán 10 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )