Cho 1+3+3^2+3^3+…..+3^2019 a, Thu gọn A b,So sánh 2A và 9^2010 c,Tìm xen sao cho 2A +1=9^2x+2 d,Tìm chữ số tận cùng của A Giúp mik với ạ mik cần gấ

Question

Cho 1+3+3^2+3^3+…..+3^2019
a, Thu gọn A
b,So sánh 2A và 9^2010
c,Tìm xen sao cho 2A +1=9^2x+2
d,Tìm chữ số tận cùng của A
Giúp mik với ạ mik cần gấp , cảm ơn

in progress 0
Doris 1 year 2020-11-27T03:15:42+00:00 2 Answers 71 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T03:16:59+00:00

  A=1+3+3^2+3^3+…..+3^2019

  3a=3+3^2+3^3+…+3^2020

  3a-a=3^2020-1

  2s=3^2020-1

  suy ra A=3^2020-1×2

  0
  2020-11-27T03:17:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  cho-1-3-3-2-3-3-3-2019-a-thu-gon-a-b-so-sanh-2a-va-9-2010-c-tim-en-sao-cho-2a-1-9-2-2-d-tim-chu

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )