Chỉnh sửa đoạn văn này giúp mình nha ! (My hobbies) I have many hobbies, but I like reading best. I started the hobbies five year ago. Books are alway

Question

Chỉnh sửa đoạn văn này giúp mình nha ! (My hobbies)
I have many hobbies, but I like reading best. I started the hobbies five year ago. Books are always a good friend to me. It is a good way to improve my vocabularies by exposing many new words.To do this hobbies you have to very patient and have a smart brain to understand all meaning. I think reading is one of the most interesting indoors activity but I won’t continue this hobbies because I didn’t have money to buy more books and also I didn’t have enough time, I was study alot at school.

in progress 0
Amity 1 year 2020-11-12T23:46:30+00:00 3 Answers 90 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-12T23:48:23+00:00

  Chỗ nào sửa chị in đậm nhé! Em có thể tham khảo, sửa theo hay không tùy em 😀

  I have many hobbies, but I like reading the most. I started the hobby five years ago. Books are always a good friend to me. Moreover, reading is a good way to improve my vocabularies by exposing many new words.To do this hobby, you have to be very patient and you also need to have a smart brain to understand all meaning. I think reading is one of the most interesting indoor activities but I won’t continue this hobby because I don’t have enough money to buy more books and I also don’t have enough time. I am studying a lot at school.

  0
  2020-11-12T23:48:24+00:00

  I have many hobbies, but I like reading best. I started the hobby five years ago. Books are always a good friend to me. It is a good way to improve my vocabulary by exposing many new words.To do this hobby, you have to be very patient and have a smart brain to understand all meaning. I think reading is one of the most interesting indoors activity but I won’t continue this hobby because I don’t have money to buy more books and also I don’t have enough time, I am studying alot at school.

  *nếu mà có gì sai thì bạn chỉ ra giúp mình 

  0
  2020-11-12T23:48:36+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo my hobbies are các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )