chia thành ba nhóm danh từ , động từ , tính từ biết ơn, lòng biết ơn, ý nghĩa, vật chất, giải lao, hỏi, câu hỏi, điều, trao tặng, ngây ngô, nhỏ nhoi

Question

chia thành ba nhóm danh từ , động từ , tính từ
biết ơn, lòng biết ơn, ý nghĩa, vật chất, giải lao, hỏi, câu hỏi, điều, trao tặng, ngây ngô, nhỏ nhoi

in progress 0
Diễm Thu 2 weeks 2021-07-09T12:06:08+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T12:07:21+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Danh từ : lòng biết ơn , vật chất , câu hỏi , điều 

  + Động từ : biết ơn , giải lao , hỏi , trao tặng 

  + Tính từ : ngây ngô , nhỏ nhoi 

   

  0
  2021-07-09T12:07:35+00:00

  – Danh từ: lòng biết ơn, ý nghĩa, vật chất, điều, câu hỏi.

  – Động từ: biết ơn, giải lao, trao tặng.

  – Tính từ: ngây ngô, nhỏ nhoi.

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )