Chia độngg từ cần gấp 1h30 mềnh đi hc r

Question

Chia độngg từ cần gấp 1h30 mềnh đi hc r
chia-dongg-tu-can-gap-1h30-menh-di-hc-r

in progress 0
Gerda 1 year 2020-10-21T17:06:10+00:00 3 Answers 74 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T17:08:02+00:00

  @ Don’t worry, the right ones won’t leave.

  Gửi cậu ↓

  1, Reading

  2,Does/watch

  3,Talk

  4,Are playing

  5,Doesn’t go shopping

  6,Are

  7, Goes

  8,will see

  9, is jumping

  10, Goes

  11,Does/do

  12, Will invite

  13,Listens

  14,Studys

  15,Has listened

  16,Rains / is raining

  17,Are…reading/ am reading 

  18, Watchs

  19, Is

  20,Doesn’t likes

  21,Doesn’t wants

  22, Does/travel

  23,Calls

  24,Going

  25,Having

  26, isn’t

  27,Doesn’t enjoys

  28,Aren’t / are

  29, Finishs

  #Chúc cậu học tốt

  _Nếu được cho mình câu trả lời hay nhất nếu thấy hợp lý nhớ :3_

  0
  2020-10-21T17:08:04+00:00

  1) am reading 

  2) do / watch 

  3) talk

  4) are playing 

  5) not go shopping

  6) are 

  7) goes 

  8) will you see the doctor next week ?

  9) is jumping 

  10) goes 

  11) does / do

  12) will invite 

  13) listens

  14) studys 

  15) has listened 

  16) rain / is raining

  17) are…reading / am reading

  18) watchs 

  19) is 

  20) doesn’t likes

  21) doesn’t wants 

  22) does / travle

  23) calls 

  24) going

  25) having

  26) isn’t

  27) doesn’t enjoys

  28) aren’t / are 

  29) finishs  

   (nhớ vote và chọn câu trả lời  hay nhất cho mình nhé><)

  #studywell~

  0
  2020-10-21T17:08:19+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tiếng anh tiểu học 247.com các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )