Chia các từ ghép sau thành hai loại : ghép tổng hợp và ghép phân loại : làng quê , đóng quân , phong cảnh , nhân dân, quyến rũ , nhớ thương, mãnh liệt

Question

Chia các từ ghép sau thành hai loại : ghép tổng hợp và ghép phân loại : làng quê , đóng quân , phong cảnh , nhân dân, quyến rũ , nhớ thương, mãnh liệt, cọc cằn , làng mạc , tàn phá , quê hương , chợ phiên , bánh rợm , liên hoan , nói chuyện , kỷ niệm , thơ ấu. giúp em với em cần gấp luyện từ và câu nha

in progress 0
Hưng Khoa 2 months 2021-07-26T05:17:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-26T05:19:14+00:00

  Ghép tổng hợp :làng quê , nhân dân,quê hương,liên hoan,nói chuyện , kỉ niệm, làng mạc, thơ ấu

  ghép phân loại: đóng quân, phong cảnh , quyến rũ, nhớ thương , mãnh liệt , cọc cằn , tàn phá, chợ phiên , bánh rợm,

  0
  2021-07-26T05:19:27+00:00

  Từ ghép tổng hợp : quê hương, phong cảnh, nhân dân, nhớ thương, tàn phá, liên hoan, nói chuyện, kỷ niệm, thơ ấu

  Từ ghép phân loại : Bánh rợm, chợ phiên, đóng quân, mãnh liệt, làng mạc, quyến rũ, làng quê

  ( Cọc cằn là từ láy nhá em, theo chị nghĩ là thế )

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )