Chi tiết nào cho thấy thuốc lá lm thấy đổi tính cách con người

Question

Chi tiết nào cho thấy thuốc lá lm thấy đổi tính cách con người

in progress 0
bonexptip 2 weeks 2021-07-10T03:24:37+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T03:26:17+00:00

  Chi tiết cho thấy thuốc lá làm thay đổi tính cách con người là:

  Đối với một thiếu niên Việt Nam,muốn có 15k mua một bao 555 – chỉ có một cách là trộm cắp.Trộm một lần,quen tay.

  Từ điếu thước sang côc bia rồi đến ma túy,con đường phạm pháp thực ra là mở đầu ở một điếu thuốc.

  Người lớn hút thuốc trước mặt trẻ em,lấy điếu thuốc làm một cử chỉ cho biểu tượng quý trọng,chính là đẩy con em vào con đường phạm pháp.

  0
  2021-07-10T03:26:17+00:00

  Chi tiết nào cho thấy thuốc lá lm thấy đổi tính cách con người là : Nghiện 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )