Chi tiết gươm và rùa đã chìm đáy nước, người ta còn thấy vật gì sáng le lói dưới mặt hồ xanh là chi tiết thưc hay chi tiết kì ảo? Vì sao ? Làm rõ ý ng

Question

Chi tiết gươm và rùa đã chìm đáy nước, người ta còn thấy vật gì sáng le lói dưới mặt hồ xanh là chi tiết thưc hay chi tiết kì ảo? Vì sao ? Làm rõ ý nghĩa chi tiết ấy.

in progress 0
Kim Chi 3 months 2021-08-09T12:41:11+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-09T12:43:05+00:00

    Lê Lợi không trực tiếp nhận gươm. Người đánh cá Lê Thận nhận được lưỡi gươm dưới nước, Lê Lợi nhận được chuôi gươm trên rừng, đem khớp với nhau thì “vừa như in”. Điều đó chứng tỏ sức mạnh của gươm thần thực chất là sức mạnh đoàn kết nhân dân ở khắp nơi, trên mọi miền Tổ quốc, từ miền xuôi cho đến miền ngược, từ đồng bằng cho đến miền rừng núi.

     

    Mỗi bộ phận của thanh gươm ở một nơi nhưng khi khớp lại thì vừa như in, điều đó thể hiện sự thống nhất nguyện vọng, ý chí chống giặc ngoại xâm của toàn dân tộc. Hai chữ “Thuận Thiên” (hợp lòng trời) trên lưỡi gươm thần nhấn mạnh tính chất chính nghĩa, hợp lòng người, lòng trời của nghĩa quân Lam Sơn.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )