Chỉ rõ phép tu từ nhân hóa và giá trị của phép tu từ trong khổ thơ sau: “Đất nước bốn nghìn năm

Question

Chỉ rõ phép tu từ nhân hóa và giá trị của phép tu từ trong khổ thơ sau:
“Đất nước bốn nghìn năm
Vất vả và gian lao
Đất nước như vì sao
Cứ đi lên phía trước.”
(Mùa xuân nho nhỏ – Thanh Hải)

in progress 0
Tài Đức 2 years 2021-07-17T03:46:22+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T03:47:25+00:00

  Phép nhân hoá: Từ “vất vả” và “gian lao”.

  Phép so sánh: Hình ảnh “đất nước” đi lên như “vì sao”.

  Phép ẩn dụ: “Cứ đi lên phía trước”.

  ⇒ Làm đoạn văn tăng nhịp điệu, hay hơn và gợi cảm hơn . Đồng thời, nổi bật lên sự vui mừng, tự hào của những người dân Việt Nam về đất nước mình.

  0
  2021-07-17T03:48:00+00:00

  Nghệ thuật nhân hóa ” Vất vả và gian lao ” : Đất nước như người mẹ hiềm tần tảo, vất vả, gian lao qua biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử dựng nước và giữ nước.

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )