Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau: ( 1 câu này thôi giúp mình với , mình cần gấp) Thanks you

Question

Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau:
( 1 câu này thôi giúp mình với , mình cần gấp)
Thanks you
chi-ra-va-neu-tac-dung-cua-bien-phap-tu-tu-trong-doan-tho-sau-1-cau-nay-thoi-giup-minh-voi-minh

in progress 0
Thanh Hà 7 months 2021-07-11T14:46:26+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T14:47:41+00:00

  BPTT

   – So sánh thằng lính trẻ – như chồi như nụ

  Tác dụng tăng sức gợi hình gợi cảm, nói lên những chú lính trẻ như chồi như nụ

  – So sánh con tàu – tiếng gã con trai

  Tác dụng giúp cho người đọc hình dung rõ hơn và nói lên tiếng còn tàu mạnh như những người con trai.

  – Ẩn dụ đi con đường trước đã đi bằng rất nhiều lối mới

  Tác dụng ý nói con đường cách mạng sẽ là con đường duy nhất để đất nước được độc lập.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )