chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đặc sắc được sử dụng trong hai dòng thơ sau:trần trụi với thiên nhiên-hồn nhiên như cây cỏ

Question

chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đặc sắc được sử dụng trong hai dòng thơ sau:trần trụi với thiên nhiên-hồn nhiên như cây cỏ

in progress 0
RobertKer 4 days 2021-07-21T21:42:56+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-21T21:44:42+00:00

    Biện pháp tu từ: so sánh

    Tác dụng: gợi hình, giúp cho việc mô tả sự việc, sự vật được cụ thể, sinh động hơn.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )