Chỉ ra và miêu tả của biện pháp tư từ ẩn dụ trong câu thơ Bên trời góc bể bơ vơ tấm son gột rửa bao giờ cho phai

Question

Chỉ ra và miêu tả của biện pháp tư từ ẩn dụ trong câu thơ Bên trời góc bể bơ vơ tấm son gột rửa bao giờ cho phai

in progress 0
Thanh Thu 3 days 2021-07-20T04:25:01+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T04:26:15+00:00

  Phép ẩn dụ: “tấm son”

  Phép ẩn dụ hình ảnh: “tấm son”

  => Tác dụng: ẩn dụ làm nổi bật lên tấm lòng thủy chung, son sắt của Thúy Kiều dành cho Kim Trọng

  =>Tác dụng của phép ẩn dụ hình ảnh “tấm son”: làm nổi bật lòng thủy chung, sắt son của Thúy Kiều, tuy xa cách chịu nhiều gian truân nhưng tấm lòng chung thủy một lòng của nàng đối với Kim Trọng thì vẫn còn mãi không bao giờ phai nhạt.

  0
  2021-07-20T04:26:21+00:00

  `-`Ẩn dụ: ‘tấm son’

  `-`Ẩn dụ hình ảnh ‘tấm son’ ẩn dụ cho tấm lòng thủy chung, son sắt của Thúy Kiều đối với Kim Trọng

  `=>`Tác dụng: làm nổi bật lòng thủy chung, son sắt của Thúy Kiều, tuy xa cách nhưng tấm lòng chung thủy của nàng với Kim Trọng thì vẫn còn mãi.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )