Chỉ ra phép nói quá trong câu sau và nêu tác dụng: Người sao một hẹn thì nên Người sao chín hẹn thì quên cả mười

Question

Chỉ ra phép nói quá trong câu sau và nêu tác dụng:
Người sao một hẹn thì nên
Người sao chín hẹn thì quên cả mười

in progress 0
Thanh Thu 1 year 2021-07-09T01:09:17+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T01:10:36+00:00

  @isa

  BPTT : Nói quá ” Người sao chín hẹn thì quên cả mười “

  TD : Phê phán , lên án những người  ko giữ chữ tín, đã nói là phải làm. Đừng bao giờ thất hứa vs ng khác . Vì đó là biểu hiện của kẻ tiểu nhân . 

  0
  2021-07-09T01:11:13+00:00

  =>

  Người sao một hẹn thì nên

  Người sao chín hẹn thì quên cả mười

  =>

  tác dụng: không nên hứa hẹn quá nhiều r dẫn đến quên.

  Bên cạnh đó, những người hứa hẹn nhiều, thường là những người hay hứa hẹn, mà chỉ là hứa suông, thường không giữ lời hứa, không như những người hẹn ít.

  Muốn nói con người phải cân nhắc trước khi hứa hẹn, phải luôn giữ chữ tín, giữ lời với người khác

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )