Chỉ ra các thành phần biệt lập và khởi ngữ trong đoạn văn sau: (Trong ảnh nha) Giúp mình vs ạ. Mình gấp lắm. Mình vote 5*

Question

Chỉ ra các thành phần biệt lập và khởi ngữ trong đoạn văn sau:
(Trong ảnh nha)
Giúp mình vs ạ.
Mình gấp lắm.
Mình vote 5*
chi-ra-cac-thanh-phan-biet-lap-va-khoi-ngu-trong-doan-van-sau-trong-anh-nha-giup-minh-vs-a-minh

in progress 0
Thu Giang 7 months 2021-07-07T22:08:25+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T22:09:40+00:00

  *thành phần biệt lập:

  – phép thế : “ông” thay thế cho Nguyễn Quang Sáng,

  – phép lặp: Nguyễn Quang Sáng ,chiếc lược ngà

  – phép nối: 

  + “ngoài ra” nối câu trước và câu sau nó 

  + ” qua đó ” —— 

  *khởi ngữ:

  -Truyện kể về ông sáu ⇒ ông sáu là khởi ngữ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )