Chỉ ra các biểu hiện liên kết nội dung và liên kết hình thức trong các đoạn văn sau: a. Nhân nghĩa là nhân dân. Trong bầu trời không có gì quý bằng n

Question

Chỉ ra các biểu hiện liên kết nội dung và liên kết hình thức trong các đoạn văn sau:
a. Nhân nghĩa là nhân dân. Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân.
Thiện nghĩa là tốt đẹp, vẻ vang. Trong xã hội không gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân.
b. Đọc sách không cốt lấy nhiều, quan trọng nhất là phải chọn cho tinh, đọc cho kĩ. Nếu đọc được mười quyển sách không quan trọng, không bằng đem thời gian, sức lực đọc mười quyển ấy mà đọc một quyển thực sự có giá trị. Nếu đọc mười quyển sách mà chỉ lướt qua, không bằng chỉ lấy một quyển mà đọc mười lần.
c. Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thuỷ tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu.

in progress 0
Ngọc Hoa 6 months 2021-07-16T17:02:04+00:00 2 Answers 50 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-07-16T17:03:32+00:00

  1a)Phép lặp:”nhân dân”

  b)Phép nối:”điều đó”

  c)Phép trái nghĩa:”dại”,”khôn”

  “nơi vắng vẻ”,”chốn lao xao”

  Phép trường liên tưởng:”tìm”,”đến”( cái này ko chắc)

  @sam-nguyenyogi

  0
  2021-07-16T17:03:35+00:00

  -Phép liên kết :

  a, 

  +Phép lặp : nhân dân 

  b, 

  -Phép lặp : quyển sách

  c, 

  -Phép lăp : chú(nhân hóa chú chuồn chuồn)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )