chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích “Chị em Thuý Kiều”. Ghi rõ câu thơ nêu tác dụng(8 biện pháp tu từ)

Question

chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích “Chị em Thuý Kiều”. Ghi rõ câu thơ nêu tác dụng(8 biện pháp tu từ)

in progress 0
Thu Giang 5 months 2021-08-19T09:02:34+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-19T09:04:10+00:00

    Các biện pháp như : so sánh, nhân hóa , ẩn dụ, nói quá, liệt kê, hoán dụ, ước lẹ tượng trưng.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )