chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích “Chị em Thuý Kiều”. Ghi rõ câu thơ nêu tác dụng(8 biện pháp tu từ)

Question

chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích “Chị em Thuý Kiều”. Ghi rõ câu thơ nêu tác dụng(8 biện pháp tu từ)

in progress 0
Mộc Miên 5 months 2021-08-19T09:43:52+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T09:45:21+00:00

  Các biện pháp tu từ: Nhân hóa, so sánh, ẩn dụ, liệt kê, thành ngữ, điển tích, yếu tố miêu tả, sử dụng V

  Liệt kê: Kiều đẹp vẹn toàn: tài- tình- sắc

  Nhân hóa: Mây thua… màu da; Hoa ghen…. kém xanh.

  Yếu tố miêu tả: Mai cốt… não nhân.

  Ẩn dụ: Làn thu thủy, nét xuân sơn

  – sd từ Hán+V

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )