Chỉ ra biện pháp tu từ trong câu sau(làm chi tiết) a) Đầu tường lụa lửa lập lòe dâm bông b) Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng

Question

Chỉ ra biện pháp tu từ trong câu sau(làm chi tiết)
a) Đầu tường lụa lửa lập lòe dâm bông
b) Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

in progress 0
RobertKer 4 months 2021-05-31T01:31:56+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-31T01:33:00+00:00

  a) Biện pháp ẩn dụ: Lửa lựu. Hoa lựa nở đỏ như những đốm lửa

  b) Biện pháp hoán dụ và ẩn dụ:

  Hoán dụ: Bàn tay: để chỉ người lao động và sức mạnh cải tạo thiên nhiên, cải tạo cuộc sống của người lao động (dùng cái bộ phận để chỉ toàn thể)

  Ẩn dụ: Sỏi đá cũng thành cơm: thành quả của người lao động

  0
  2021-05-31T01:33:51+00:00

  a) BPTT ẩn dụ: lựu lửa

  Tác dụng: ý muốn nói hoa lựu nở đỏ rực như những đóm lửa.

  b) BPTT: 

  + Hoán dụ: bàn tay

  Tác dụng: nhằm nói đến những người lao động, luôn sáng tạo và chăm chỉ.

  + Ẩn dụ: sỏi đá cũng thành cơm

  Tác dụng: tăng sức gợi hình gợi cảm, đồng thời muốn nói đến những thành quả mà con người có được sau khi lao động, sáng tạo.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )