Chỉ mình câu này với

Question

Chỉ mình câu này với
chi-minh-cau-nay-voi

in progress 0
Huyền Thanh 10 months 2021-04-18T12:03:51+00:00 1 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-18T12:05:46+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Ta có $EC$ là đường kính của $(O)\to BE\perp BC$

  Mà $BE//AO\to AO\perp BC$

  $\to AO$ là trung trực của $BC$

  $\to \widehat{ACO}=\widehat{ABO}=90^o$

  $\to AC$ là tiếp tuyến của $(O)$

  b.Xét $\Delta IMC, \Delta IBC$ có:

  Chung $\hat I$

  $\widehat{ICM}=\widehat{IBC}$ vì $IC$ là tiếp tuyến của $(O)$

  $\to \Delta IMC\sim\Delta ICB(g.g)$

  $\to \dfrac{IM}{IC}=\dfrac{IC}{IB}$

  $\to IC^2=IB.IM$

  Mặt khác $\widehat{ICM}=\widehat{IBC}=\widehat{MBC}=\widehat{MCB}$ do $AO$ là trung trực của $BC$

  $\to CM$ là phân giác $\widehat{ACB}$

  Ta có $AO$ là trung trực của $BC\to AO$ là phân giác $\widehat{BAC}$

  Lại có $M\in AO\to M$ là tâm đường tròn nội tiếp $\Delta ABC$

  Ta có $AB, AC$ là tiếp tuyến của $(O)\to AB=AC$

  Ta có $AO=2R, \widehat{ABO}=90^o\to \Delta ABC$ là nửa tam giác đều $\to \widehat{AOB}=60^o$

  $\to \widehat{ACB}=\dfrac12\widehat{BOC}=\widehat{AOB}=60^o$

  $\to \Delta ABC$ đều

  $\to M$ đồng thời là giao $3$ đường trung tuyến

  Vì $BM\cap AC=I\to I$ là trung điểm $AC$

  chi-minh-cau-nay-voi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )