Chỉ mình cách trình bày chứng minh 2 góc trong cùng phía bù nhau với

Question

Chỉ mình cách trình bày chứng minh 2 góc trong cùng phía bù nhau với

in progress 0
Adela 8 tháng 2020-10-29T05:34:02+00:00 1 Answers 76 views 0

Answers ( )

  1. Đáp án:

     

    Giải thích các bước giải:

    vì a//b=>A1=B1(2 góc slt). lại có B2+B1=180 độ(2 góc kề bù)=>A1+B1=180 độ

    2 đt // thì 2 góc trong cùng phía bù nhau

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )