Chỉ được dùng quỳ tím và các ống nghiệm, hãy chỉ rõ phuongs pháp nhận ra các dung dịch bị mất nhãn : NaHSO4, Na2CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2S

Question

Chỉ được dùng quỳ tím và các ống nghiệm, hãy chỉ rõ phuongs pháp nhận ra các dung dịch bị mất nhãn : NaHSO4, Na2CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2S

in progress 0
Eirian 10 months 2021-03-23T11:28:53+00:00 3 Answers 65 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-23T11:30:49+00:00

  Lần lượt dùng quỳ và $NaHSO_4$

  chi-duoc-dung-quy-tim-va-cac-ong-nghiem-hay-chi-ro-phuongs-phap-nhan-ra-cac-dung-dich-bi-mat-nha

  0
  2021-03-23T11:30:52+00:00

  +) Cho quỳ tím vào các mẫu dung dịch

  – NaHSO4 là muối axit nên làm quỳ tím hóa đỏ.

  – Na2CO3; Na2SO3 và Na2S làm xanh quỳ tím vì là muối kim loại kiềm của axit yếu nên có tính bazơ.

  – BaCl2 không làm đổi màu quỳ tím.

  +) Cho NaHSO4 tác dụng với các dung dịch ở nhóm làm xanh quỳ tím.

  – NaHSO4 tác dụng với Na2CO3 tạo ra khí không màu không mùi.

  PTHH: $Na_2CO_3 + 2NaHSO_4 \to 2Na_2SO_4 + CO_2 + 2H_2O$

  – NaHSO4 tác dụng với Na2SO3 tạo ra khí không màu mùi hắc là SO2

  PTHH: $Na_2SO_3 + 2NaHSO_4 \to 2Na_2SO_4 + SO_2 + 2H_2O$

  – NaHSO4 tác dụng với Na2S tạo ra khí mùi trứng thối là H2S

  PTHH: $Na_2S + 2NaHSO_4 \to 2Na_2SO_4 + H_2S$

  0
  2021-03-23T11:30:57+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo nahso4 + bacl2 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )