Chỉ dùng 1 thuốc thử hãy nhận biết các dd: 1. Na2S, Na2SO3, BaCl2, NaCl 2. H2SO4, BaCl2, NaCl, Na2SO3, Na2S

Question

Chỉ dùng 1 thuốc thử hãy nhận biết các dd:
1. Na2S, Na2SO3, BaCl2, NaCl
2. H2SO4, BaCl2, NaCl, Na2SO3, Na2S

in progress 0
Khang Minh 1 year 2020-11-03T09:02:15+00:00 3 Answers 43 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-03T09:04:10+00:00

  Giải thích các bước giải:

   1. dùng dd H2SO4 loãng

  -trích mẫu thử

  -cho dd H2SO4 lần lượt vào các lọ

  +lọ xuất hiện kết tủa trắng: BaCl2

  PTHH:    BaCl2+H2SO4→BaSO4↓+2HCl

  +lọ có khí không màu mùi xốc thoát ra:  Na2SO3

  PTHH:     Na2SO3+H2SO4→Na2SO4+H2O+SO2↑

  +lọ có khí không màu mùi trứng thối thoát ra: Na2S

  PTHH:     Na2S+H2SO4→Na2SO4+H2S↑

  +lọ còn lại không có hiện tượng: NaCl

  2. dùng quỳ tím

  -trích mẫu thử

  -cho mẫu giấy quỳ tím vào các lọ dd

  +lọ làm quỳ hóa đỏ: H2SO4

  +các lọ còn lại không làm quỳ đổi màu: BaCl2,NaCl,Na2SO3,Na2S  (*)

  -cho dd H2SO4 (nhận bt được ở trên) vào các lọ dd nhóm (*)

  + lọ xuất hiện kết tủa trắng:  BaCl2

  PTHH:    BaCl2+H2SO4→BaSO4↓+2HCl

  +lọ có khí không màu mùi xốc thoát ra:  Na2SO3

  PTHH:     Na2SO3+H2SO4→Na2SO4+H2O+SO2↑

  +lọ có khí không màu mùi trứng thối thoát ra: Na2S

  PTHH:     Na2S+H2SO4→Na2SO4+H2S↑

  +lọ còn lại không có hiện tượng: NaCl

  0
  2020-11-03T09:04:12+00:00

  1. 

  Nhỏ H2SO4 vào các chất. Na2S có khí mùi trứng thối. Na2SO3 có khí mùi hắc. BaCl2 có kết tủa trắng. NaCl không hiện tượng.

  $Na_2S+ H_2SO_4 \to Na_2SO_4+ H_2S$ 

  $Na_2SO_3+ H_2SO_4 \to Na_2SO_4+ SO_2+ H_2O$

  $BaCl_2+ H_2SO_4 \to BaSO_4+ 2HCl$ 

  2. 

  Nhỏ H2SO4 vào các chất. Na2S có khí mùi trứng thối. Na2SO3 có khí mùi hắc. BaCl2 có kết tủa trắng. H2SO4, NaCl không hiện tượng.

  $Na_2S+ H_2SO_4 \to Na_2SO_4+ H_2S$ 

  $Na_2SO_3+ H_2SO_4 \to Na_2SO_4+ SO_2+ H_2O$

  $BaCl_2+ H_2SO_4 \to BaSO_4+ 2HCl$ 

  Nhỏ BaCl2 vào 2 chất còn lại. H2SO4 có kết tủa trắng. Còn lại là NaCl.

  $BaCl_2+ H_2SO_4 \to BaSO_4+ 2HCl$

  0
  2020-11-03T09:04:18+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo h2so4 + na2so3 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )