CHỈ CẦN C/M DO VUÔNG GÓC OE THÔI NHÉ Cho tam giác vuông cân ABC (AB=AC) có đường cao AH. Trên đoạn thẳng HC lấy điểm K rồi dựng hình chữ nhật AHKO. Lấ

Question

CHỈ CẦN C/M DO VUÔNG GÓC OE THÔI NHÉ
Cho tam giác vuông cân ABC (AB=AC) có đường cao AH. Trên đoạn thẳng HC lấy điểm K rồi dựng hình chữ nhật AHKO. Lấy O làm tâm vẽ đường tròn bán kính OK, đường tròn này cắt cạnh AB tại D, cắt cạnh AC tại E. Gọi F là giao điểm thứ 2 của (O) và đường thẳng AB.
CM: Tam giác AEF là tam giác cân và DO vuông góc OE

0
Edana Edana 1 year 2020-11-14T04:38:26+00:00 0 Answers 62 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )