Chỉ các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm trong bài kẹo mầm trang 138

Question

Chỉ các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm trong bài kẹo mầm trang 138

in progress 0
Ngọc Hoa 1 week 2021-07-22T09:40:44+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T09:42:01+00:00

  – Yếu tố tự sự và miêu tả trong bài văn rất chặt chẽ

  +Phần đầu:

  – Khổ đầu:

  + 2 câu đầu tự sự

  +3 câu sau miêu tả

  – KHổ 2 :tự sự

  -Khổ 3 : tự sự+ miêu tả

  + Phần cuối: biểu cảm

  0
  2021-07-22T09:42:42+00:00

  Bài kẹo mầm

  -khổ 1: miêu tả+biểu cảm

  -khổ 2: tự sự+miêu tả

  -khổ ba:biểu cảm+miêu tả

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )