Chép thuộc lòng một bài ca dao về tình yêu quê hương đất nước đã học trong chương trình Ngữ Văn 7 tập 1. Viết đoạn văn nêu nội dung ý nghĩa của bài ca

Question

Chép thuộc lòng một bài ca dao về tình yêu quê hương đất nước đã học trong chương trình Ngữ Văn 7 tập 1. Viết đoạn văn nêu nội dung ý nghĩa của bài ca dao đó

in progress 0
Nho 7 months 2021-07-15T23:05:28+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T23:06:37+00:00

  Đây nha bạn!!!

  Ở đâu năm cửa, nàng ơi?
  Sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một dòng?
  Sông nào bên đục bên trong?
  Núi nào thắt cổ bồng mà có thánh sinh?
  Đền nào thiêng nhất xứ Thanh?
  Ở đâu lại có cái thành tiên xây?

   Thành Hà Nội năm cửa, chàng ơi!
  Sông Lục Đầu sáu khúc nước chảy xuôi một dòng.
  Nước sông Thương bên đục bên trong,
  Núi đức thánh Tản thắt cổ bồng mà lại có thánh sinh.
  Đền Sòng thiêng nhất tỉnh Thanh,
  Ở trên tỉnh Lạng, có thành tiên xây

  Nội dung ý nghĩa: Bài thơ nói về lời đối đáp giữa chàng trai và cô gái;tràng trai hỏi còn cô gái trả lời.Những câu hỏi của chàng trai đều liên quan đến các địa danh ở Việt Nam;các địa danh như ở: Thành hà nội,sông lục đầu,sông thương,núi tản viên,…
  -đấy là những nơi nổi tiếng nhiều thời ; hỏi đáp trong bài thơ bày tỏ sự hiểu biết về kiến thức địa lí lịch sử.thể hiện liềm tự hào,tình yêu đối với quê hương đất nước giầu đẹp

  0
  2021-07-15T23:06:41+00:00

  Ở đâu năm cửa nàng ơi

  Sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một dòng ?

  Sông nào bên đục, bên trong ?

  Núi nào thắt cổ bồng mà có thánh sinh ?

  Đền nào thiêng nhất sứ Thanh

  Ở đâu mà lại có thành tiên xây ?

  -Thành Hà Nội năm cửa nàng ơi

  Sông Lục Đầu sáu khúc nước chảy xuôi một dòng.

  Nước sông Thương bên đục bên trong,

  Đền Sòng thiêng nhất xứ Thanh

  Ở trên tỉnh Lạng có thành tiên xây.

  Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ,

  Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn,

  Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn,

  Hỏi ai xây dựng nên non nước này?

  Đường vô xứ Huế quanh quanh,

  Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.

  Ai vô xứ Huế thì vô…

  Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát,

  Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, bát ngát mênh mông.

  Thân em như chẽn lúa đòng đòng,

  Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai.

  Ý NGhĩa: Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người” thường gợi nhiều hơn tả, hay nhắc đến tên núi, tên sông, tên vùng đất với những nét đặc sắc về hình thể, cảnh trí, lịch sử, văn hóa của từng địa danh. Đằng sau những câu hỏi, lời đáp, lời mời, lời nhắn gửi và các bức tranh phong cảnh là tình yêu chân chất, tinh tế và lòng tự hào đối với con người và quê hương, đất nước

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )