Chép 5 câu văn bất kì và xác định cụm danh từ có trong câu văn đó sau đó xếp vào cấu tạo cụm danh từ. ( Chú ý : các văn bản của Sgk 6 tập 1 )

Question

Chép 5 câu văn bất kì và xác định cụm danh từ có trong câu văn đó sau đó xếp vào cấu tạo cụm danh từ.
( Chú ý : các văn bản của Sgk 6 tập 1 )

in progress 0
Tài Đức 18 mins 2021-07-22T10:04:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T10:05:48+00:00

  Cho2007……

  5 CDT là.

  1.Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn

  2. Một người tới tứ vùng núi Tản Viên……

  3.Vua phán :

  4. Bị một con châu dẫm bẹt

  5.Cất tiếng kêu ồm ộp

  Cấu tạo CDT là.

  1.Phần trước.là hai

  Phần TT là chàng trai

  Phần sau ko có 

  2.Phần trước là một

  Phần TT là người

  Phần sau ko có

  3.Phần trước ko có

  Phần TT là vua

  Phần sau là phán

  4.Phần trước là một

  Phần TT là con trâu

  Phần sau dẫm bẹt

   5.Phần trước ko có

  Phần TT là tiếng kêu

  Phần sau là ồm ộp

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-07-22T10:06:36+00:00

  1.Vua sai bang cho làng ấy ba thúng gạo nếp với 3 con trâu đực

  Cụm danh từ: làng ấy, ba thúng gạo nếp, ba con trâu đực

  Làng ấy:

  Phần truwocs: Không có

  Phần trung tâm: Làng

  Phần sau: ấy

  Ba thúng gạo nếp:

  Phần trước: Ba

  Phần trung tâm: Thúng gạo

  Phần sau: nếp

  Ba con trâu đực:

  Phần trước: Ba

  Phần Trung tâm: con trâu

  Phần sau: Đực

  ( Đc trích trong Vb em bé thông minh)

  2. Gia tài chỉ có một lữa búa của cha để lại

  Cụm danh từ:một lữa búa của cha để lại

  Phần trước: Một

  Phần Trung Tâm: lưỡi búa

  Phần sau: Của cha để lại

  ( Thạch sanh)

  3. Vua cha yêu thương Mị Nương hết mực, muốn kén cho con một ng chồng thật xứng đáng

  Cụm danh từ: một ng chồng thật xứng đáng:

  Phần trước: Một

  Phần Trưng tâm: Người chồng

  Phần sau; Xứng đáng

  ( Sơn Tinh, Thủy Tinh)

  4. Đại bàng nguyên là một con yêu tinh ở trên núi, có nhiều phép lạ

  Cụm danh từ: Một con yêu tinh ở trên núi:

  Phần trước: Một

  Phần trung tâm: Con yêu tinh

  Phần sau: ở trên núi

  ( Thạch sanh)

  5. Nhâm buổi ế hàng, năm ông thầy bói ngồi chuyện gẫu với nhau.

  Cụm danh từ: Năm ông thầy bói:

  Phần trước: Năm

  Phần trung tâm: Ông thầy

  Phần sau: Bói

  ( Thầy bói xem voi)

  Khang Minhư cute

  @Olympia

  Hok tốt!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )