Chạy ngắn giai đoạn nào là quang trọng nhất vì sao ? ⇵ ㏒ ⇄ ║ ⊆

Question

Chạy ngắn giai đoạn nào là quang trọng nhất vì sao ? ⇵ ㏒ ⇄ ║ ⊆

in progress 0
Trúc Chi 3 months 2021-06-28T21:59:26+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-28T22:00:59+00:00

    kĩ thuật chạy ngắn bao gồm 4 giai đoạn: xuất phát, chạy lao , chạy giữa quãng và chạy về đích. trong đó giai đoạn chạy giữa quãng là quan trọng nhất vì quãng đường chạy dài nhất, kĩ thuật chạy ngắn phụ thuộc vào độ rộng của bước và tốc độ bước

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )