…“ Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi … toàn những

Question

…“ Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi … toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là người đáng thương; không bao giờ ta thương. […] Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất”. …
Câu 1: Câu văn: “Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi … toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương” là kiểu câu gì?
Câu 2:Dấu ngoặc kép ở đầu và cuối đoạn văn trên dùng để làm gì ?

in progress 0
Doris 2 months 2021-08-02T20:05:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T20:07:09+00:00

  Câu 1

  Câu ghép 

  => Dấu hiệu nhận biết : cặp quan hệ từ Nếu- thì

  Câu 2

  Dùng để ta nhận biết đấy là suy nghĩ của ông giáo – dùng để phân biệt với lời nói.

  0
  2021-08-02T20:07:34+00:00

  @Meoss_

  * Câu 1:

  – Câu văn: “Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi … toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương” 

  -> Là kiểu câu ghép được nối với nhau bằng quan hệ từ ” nếu – thì ” và dấu ” ; ”

  * Câu 2:

  – Dấu ngoặc kép ở đầu và cuối đoạn văn trên dùng để: đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật ông Giáo.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )