– Cây thước dài như …. – Gà mẹ như ….. Chính xác !

Question

– Cây thước dài như ….
– Gà mẹ như …..
Chính xác !

in progress 0
niczorrrr 2 months 2021-07-22T23:46:26+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T23:47:40+00:00

  Cây thước dài như cái cây khổng lồ

  ⇒ Vì có thể đo chiều dài rất dài

  Gà mẹ như mũi giáo

  ⇒ Vì có cái mỏ sắc nhọn

  0
  2021-07-22T23:47:59+00:00

  – Cây thước dài như con đường.

  – Gà mẹ như gà mái.

  Chúc bạn học tốt.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )