Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là cả một tòa cổ kính hơn là một thân cây. Chín, mười đứa trẻ chúng tôi bắt tay nhau ôm

Question

Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là cả một tòa cổ kính hơn là một thân cây. Chín, mười đứa trẻ chúng tôi bắt tay nhau ôm không xuể. Cành cây lớn hơn cột đình. Ngọn chót vót giữa trời xanh. Rễ cây nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ, như những con rắn hổ mang giận dữ. Trong vòm lá, gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng chừng như ai đang cười nói.
Chiều chiều, chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát. Lúa vàng gợn sóng. Xa xa, giữa cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề. Bóng sừng trâu dưới ánh chiều kéo dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng.
1. Tác giả tả cây đa theo trình tự nào?
2. Tác giả đã miêu tả những bộ phận nào của cây đa ?
3 . Trong câu “Rễ cây nổi lên mặt đất thành hình thù quái lạ, như những con rắn hổ mang giận dữ” , tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào

in progress 0
Hưng Khoa 7 months 2021-06-23T16:31:09+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-23T16:32:24+00:00

  1. Tả theo từng bộ phận của cây

  2. Cành cây, ngọn cây, dễ cây, vòm lá.

  3. Biện pháp so sánh

  0
  2021-06-23T16:32:29+00:00

  1. Tác giả miêu tả cây đa theo trình tự các bộ phận của cây đa: Thân cây, cành cây, ngọn cây, rễ cây

  2. Tác giả miêu tả những bộ phận của cây đa là:

  – Thân cây : được ví với một tòa cổ kính, chín, mười đứa bé bắt tay nhau ôm không xuể.

  – Cành cây : lớn hơn cột đình.

  – Ngọn cây : chót vót giữa trời xanh.

  – Rễ cây : nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ, như những con rắn hổ mang giận dữ.

  3. Biện pháp nghệ thuật: so sánh, nhân hoá

  – So sánh rễ cây nổi lên mặt đất thành hình thù quái lại như rắng hổ mang giận dữ 

  – Nhân hóa rẽ cây nổi lên mặt đất 

  Tác dụng: làm cho câu văn thêm sinh động, thu hút người đọc người nghe

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )