cây công nghiệp lâu năm được trồng chủ yếu ở những vùng nào của nước ta . vì sao ?

Question

cây công nghiệp lâu năm được trồng chủ yếu ở những vùng nào của nước ta . vì sao ?

in progress 0
Philomena 1 year 2021-01-01T08:18:50+00:00 3 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-01T08:20:41+00:00

   

  Lời giải chi tiết

  – Cây công nghiệp hàng năm:

  + Lạc: nhiều nhất ở Bắc Trung Bộ, sau đó là đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

  + Đậu tương: nhiều nhất ở Đông Nam Bộ, sau đó là, Trung du miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long.

  + Mía: nhiều nhất ở đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ.

  + Bông: Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

  + Dâu tằm: Tây Nguyên.

  + Thuốc lá:  Đông Nam Bộ.

  ⟹ Các cây công nghiệp hàng năm phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng, do cây công nghiệp hàng năm là cây trồng ngắn ngày, có thể luân canh, xen canh với cây lương thực.

  – Cây công nghiệp lâu năm:

  + Cà phê: nhiều nhất ở Tây Nguyên, sau đó là Đông Nam Bộ.

  + Cao su: nhiều nhất ở Đông Nam Bộ, sau đó là Tây Nguyên.

  + Hồ tiêu: nhiều nhất ở Đông Nam Bộ, sau  đó là Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ.

  + Điều: nhiều nhất ở Đông Nam Bộ, sau  đó là Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ.

  + Dừa: nhiều nhất ở đồng bằng sông Cửu Long, tiếp đến là duyên hải Nam Trung Bộ.

  + Chè: nhiều nhất ở Trung du miền núi Bắc Bộ, sau  đó là Tây Nguyên.

  ⟹ Cây công nghiệp lâu năm phân bố chủ yếu ở trung du và miền núi, do: khí hậu nhiệt đới, vùng đất màu màu mỡ, rộng lớn (đất feralit, badan, đất xám,..) thích hợp hình thành các vùng chuyên canh.

  \

  0
  2021-01-01T08:20:41+00:00

  Cây công nghiệp lâu năm:

  + Cà phê: nhiều nhất ở Tây Nguyên, sau đó là Đông Nam Bộ.

  + Cao su: nhiều nhất ở Đông Nam Bộ, sau đó là Tây Nguyên.

  + Hồ tiêu: nhiều nhất ở Đông Nam Bộ, sau  đó là Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ.

  + Điều: nhiều nhất ở Đông Nam Bộ, sau  đó là Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ.

  + Dừa: nhiều nhất ở đồng bằng sông Cửu Long, tiếp đến là duyên hải Nam Trung Bộ.

  + Chè: nhiều nhất ở Trung du miền núi Bắc Bộ, sau  đó là Tây Nguyên.

  Cây công nghiệp lâu năm phân bố chủ yếu ở trung du và miền núi là vì : khí hậu nhiệt đới, vùng đất màu màu mỡ, rộng lớn (đất feralit, badan, đất xám,..) thích hợp hình thành các vùng chuyên canh

  0
  2021-01-01T08:20:59+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cây công nghiệp lâu năm các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )