câu1 : từ nào có thể thay thế cho từ thét trong câu thơ với khi thét khúc trường ca dữ dội A. hét B. rú C. gầm D. gào câu 2 : từ nào có thể thay th

Question

câu1 : từ nào có thể thay thế cho từ thét trong câu thơ với khi thét khúc trường ca dữ dội
A. hét
B. rú
C. gầm
D. gào
câu 2 : từ nào có thể thay thế được từ bao nhiêu trong câu thơ bao nhiêu người thuê viết
A. náo nức
B. đông vui
C., dáo dác
D. biết bao

in progress 0
Thu Cúc 5 mins 2021-07-22T19:58:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T19:59:21+00:00

  câu1 : từ nào có thể thay thế cho từ thét trong câu thơ với khi thét khúc trường ca dữ dội
  A. hét 
  B. rú 
  C. gầm 
  D. gào
  câu 2 : từ nào có thể thay thế được từ bao nhiêu trong câu thơ bao nhiêu người thuê viết 
  A. náo nức
  B.  đông vui
  C., dáo dác 
  D. biết bao

  0
  2021-07-22T19:59:35+00:00

  1.A:hét khúc trường ca dữ dội

  2.D:biết bao người thuê viết 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )