Câu văn”Bác nông dân đánh trâu ra đồng.”có bao nhiêu từ phức. “Bình minh trên đảo Cô Tô thật đẹp”có bao nhiêu từ đơn?

Question

Câu văn”Bác nông dân đánh trâu ra đồng.”có bao nhiêu từ phức.
“Bình minh trên đảo Cô Tô thật đẹp”có bao nhiêu từ đơn?

in progress 0
Ngọc Khuê 2 weeks 2021-07-10T03:42:08+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T03:43:15+00:00

  1 từ là’ nông dân’

  4 từ đơn là trên, đảo .thật ,đẹp

  0
  2021-07-10T03:44:03+00:00

  câu văn ” bác nông dân đánh trâu ra đồng ” có 1 từ phức : nông dân 

  câu văn ” bình minh trên đảo cô tô thật đẹp ” có 4 từ đơn : trên , đảo , thật đẹp 

  vote CTLHN nha 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )