Câu thơ sau sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? “Sóng đã cài then, đêm sập cửa Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi.” (Huy cận)

Question

Câu thơ sau sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
“Sóng đã cài then, đêm sập cửa
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi.”
(Huy cận)

in progress 0
Yến Oanh 2 months 2021-07-30T19:36:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T19:37:41+00:00

  Câu thơ sau sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
  “Sóng đã cài then, đêm sập cửa
  Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi.”
  (Huy cận)

  ⇒ Câu thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa: ”Sóng đã cài then, đêm sập cửa”

  0
  2021-07-30T19:37:53+00:00

  Câu thơ sau sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )