Câu thơ sau có hình ảnh nào đối lập nhau? Sự đối lập đó gợi cho em cảm nhận gì? Mồ hôi xuống, cây mọc lên Ăn no, đánh thắng, dân yên,

Question

Câu thơ sau có hình ảnh nào đối lập nhau? Sự đối lập đó gợi cho em cảm nhận gì?
Mồ hôi xuống, cây mọc lên
Ăn no, đánh thắng, dân yên, nước giàu

in progress 0
Thu Hương 4 months 2021-05-30T01:01:24+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-30T01:02:26+00:00

  Hình ảnh đối lập : Mồ hôi xuống >< cây mọc lên

  Sự đối lập đó cho  thấy khi ta đổ bao mồ hôi công sức làm việc thì nhất định thành quả tốt đẹp sẽ đến với ta

  0
  2021-05-30T01:02:49+00:00

  *Những hình ảnh đối lập nhau trong câu thơ trên là:

    Mồ hôi xuống><cây mọc lên

  *Hình ảnh đó gợi cho em :

    – Sự vất vả , khó nhọc của những người lao động 

    – Tầm quan trọng của to lớn người lao động mang lại

    – Họ làm ra những sản phẩm trên mảnh đất để người dân ăn nó → đi đánh giặc → dân yên, nước giàu.

  Học tốt!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )