Câu thơ nói về vẻ đẹp của người phị nữ trong xã hội phong kiến

Question

Câu thơ nói về vẻ đẹp của người phị nữ trong xã hội phong kiến
cau-tho-noi-ve-ve-dep-cua-nguoi-phi-nu-trong-a-hoi-phong-kien

in progress 0
Dâu 3 months 2021-08-02T18:20:10+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T18:21:10+00:00

  Câu thơ nói về vẻ dẹp của người phụ nữ thời phong kiến

  Trồng đoạn trích” chị em Thúy Kiều”

    Một hai nghiêng nước nghiêng thành

  Sắc đành đòi một tài đành hoạ hai.

    Thông mình vốn sẵn tính trời,

  Phả nghề thì hoạ đủ mùi cà ngâm.

     Phòng lưu rất mực hồng quần,

  Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê.

  => Ý nói người phụ nữ phong kiến không chỉ dẹp mà còn phải biết cầm, kì, thi, hoạ 

  0
  2021-08-02T18:21:18+00:00

  Câu thơ nói về vẻ đẹp của người phụ nữ trong xã hội phong kiến:

  “Thân em vừa trắng lại vừa tròn” -> Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương

  ” Vân xem trang trọng khác vời

  Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang

  Hoa cười học thốt đoan trang

  Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da” -> Truyện Kiều của Nguyễn Du

  “Làn thu thủy nét xuân sơn” -> Truyện Kiều của Nguyễn Du

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )