Câu thơ : “ Nào đâu cái yếm lụa sôi? Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân ?” Sử dụng biện pháp tu từ gì ?

Question

Câu thơ :
“ Nào đâu cái yếm lụa sôi?
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân ?”
Sử dụng biện pháp tu từ gì ?

in progress 0
Ben Gia 2 months 2021-07-29T14:37:22+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-29T14:39:06+00:00

    BPTT: Câu hỏi tu từ

    -> tác dụng: Thể hiện tâm trạng tiếc nuối trước sự thay đổi trang phục của một cô gái.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )