cấu tạo của cụm động từ ” đi hỏi em bé thông minh nọ là : Phụ trước :.. Phần trung tâm : ….. Phụ sau :…

Question

cấu tạo của cụm động từ ” đi hỏi em bé thông minh nọ là :
Phụ trước :..
Phần trung tâm : …..
Phụ sau :…

in progress 0
Bình An 2 months 2021-07-23T10:00:56+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T10:02:25+00:00

  Phụ trước : đi
  Phần trung tâm : hỏi em bé thông minh
  Phụ sau : nọ

  0
  2021-07-23T10:02:40+00:00

  cấu tạo của cụm động từ ” đi hỏi em bé thông minh nọ là :

  Phụ trước : đi

  Phần trung tâm : hỏi em bé thông minh

  Phụ sau : nọ

  cau-tao-cua-cum-dong-tu-di-hoi-em-be-thong-minh-no-la-phu-truoc-phan-trung-tam-phu-sau

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )