Câu sau sử dụng biện pháp nghệ thuật j: Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm

Question

Câu sau sử dụng biện pháp nghệ thuật j: Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm

in progress 0
Thành Công 2 months 2021-07-23T22:45:07+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T22:46:23+00:00

  Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm

  Biện pháp Nhân hóa vì có thể hoạt động như con người

  XIN HAY NHẤT Ạ

  0
  2021-07-23T22:47:03+00:00

  @Meoss_

  * Câu ” Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm ” sử dụng biện pháp nghệ thuật là:

  – Nhân hóa: chiếc thuyền ” im, mỏi, trở về, nằm ”

  -> Dùng từ vốn chỉ hoạt động, tính chất của người để chỉ vật là chiếc thuyền

  * Tác dụng:

  – Làm cho câu thơ trở nên sinh động, hấp dẫn hơn;

  – Giúp người đọc hình dung rõ ràng, chính xác trạng thái của chiếc thuyền ra khơi;

  – Gợi lên tình cảm, cảm xúc qua hình ảnh được nhân hóa.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )