Câu sau đây có vị ngữ là gì? “Những con cuốc đen trùi trũi len lỏi giữa các bụi ven bờ.” con cuốc đen trùi trũi đen trùi trũi len lỏi giữa các bụi ve

Question

Câu sau đây có vị ngữ là gì? “Những con cuốc đen trùi trũi len lỏi giữa các bụi ven bờ.” con cuốc đen trùi trũi đen trùi trũi len lỏi giữa các bụi ven bờ trùi trũi len lỏi giữa các bụi ven bờ len lỏi giữa các bụi ven bờ

in progress 0
Hưng Khoa 8 months 2021-05-13T23:02:00+00:00 2 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-13T23:03:32+00:00

  Những con cuốc đen trùi trũi len lỏi giữa các bụi ven bờ.

  0
  2021-05-13T23:03:55+00:00

  @Meoss_

  * Câu trên có vị ngữ là:

  len lỏi giữa các bụi ven bờ

  # Phần chủ ngữ: Những con cuốc đen trùi trũi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )