Câu rút gọn ,Câu đặc biệt ,Thêm trạng ngữ cho câu làm mỗi cái 1 câu ví dụ nhé Nhanh đi mai thi rồi:(((

Question

Câu rút gọn ,Câu đặc biệt ,Thêm trạng ngữ cho câu làm mỗi cái 1 câu ví dụ nhé
Nhanh đi mai thi rồi:(((

in progress 0
Jezebel 4 months 2021-05-21T20:25:44+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-21T20:27:02+00:00

  $#Linh Sad$
  *Câu đặc biệt:
  -Khi nào cậu đi bơi?

  -Mai!
  *Câu đặc biệt:
  -Ôi, anh Nam!
  →Thể hiện cảm xúc ngạc nhiên.
  *Thêm trạng ngữ cho câu:
  -Mùa thu, lá vàng rụng đầy sân.
  →Mùa thu là trạng ngữ chỉ nơi chốn xảy ra sự việc.

  0
  2021-05-21T20:27:03+00:00

  * Câu rút gọn : 

  A : Khi nào cậu mới về vậy ?

  B : Chiều mai   => Lược bỏ cả chủ cả vị

  * Câu đặc biệt : 

  Nam ơi ! Cho tớ hỏi với.

  => Câu đặc biệt mang tác dụng gọi 

  * Thêm trạng ngữ cho câu:

  Ngày xửa ngày xưa , có một nàng công chúa

  => Trạng ngữ chỉ thời gian

  “Học tốt”

  :>>Hạ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )