câu nghi vấn là gìvà câu nghi vấn được dùng để làm gì

Question

câu nghi vấn là gìvà câu nghi vấn được dùng để làm gì

in progress 0
RuslanHeatt 15 mins 2021-07-22T21:05:48+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T21:07:06+00:00

  Câu nghi vấn là gì?

  Câu nghi vấn là một dạng của câu hỏi nhằm giải đáp một điều chưa biết, thường là nêu lên quan điểm của mình về hiện tượng, sự vật nhưng chưa chắc chắn.

  Câu nghi vấn đc dùng để làm gì?

  Câu nghi vấn được dùng với chức năng chính là để hỏi.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )